ตัวย่อ CRM

CRM

CRM เป็นตัวย่อสำหรับ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์.

ซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถจัดการและวิเคราะห์การโต้ตอบกับลูกค้าตลอดความสัมพันธ์และวงจรชีวิตของตน เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์เหล่านั้น ซอฟต์แวร์ CRM สามารถช่วยคุณในการแปลงลูกค้าเป้าหมาย รักษายอดขาย และช่วยรักษาลูกค้าไว้