คำย่อ CRO

CRO

CRO เป็นตัวย่อสำหรับ การเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการแปลง.

ตัวย่อนี้ย่อมาจากการพิจารณากลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเป็นกลาง ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ แลนดิ้งเพจ โซเชียลมีเดีย และ CTA เพื่อปรับปรุงจำนวนผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

CRO

CRO เป็นตัวย่อสำหรับ เจ้าหน้าที่สรรพากรหัวหน้า.

ผู้บริหารที่ดูแลทั้งการขายและการตลาดภายในบริษัท