คำย่อ CRR

CRR

CRR เป็นตัวย่อสำหรับ อัตราการรักษาลูกค้า.

เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่คุณรักษาไว้สัมพันธ์กับจำนวนที่คุณมีเมื่อเริ่มต้นช่วงเวลา (ไม่นับลูกค้าใหม่)