CSS ตัวย่อ

CSS

CSS เป็นตัวย่อสำหรับ สไตล์ชีท.

วิธีการในการจัดเก็บและใช้การนำเสนอของเอกสารที่เขียนด้วยภาษามาร์กอัป เช่น HTML โดยใช้เบราว์เซอร์ CSS เป็นเทคโนโลยีหลักสำคัญของเวิลด์ไวด์เว็บ ควบคู่ไปกับ HTML และ JavaScript