อักษรย่อ CTA

CTA

CTA เป็นตัวย่อสำหรับ คำกระตุ้นการตัดสินใจ.

เป้าหมายของการตลาดเนื้อหาคือการให้ข้อมูล ให้ความรู้ หรือสร้างความบันเทิงให้กับผู้อ่าน แต่ท้ายที่สุดแล้ว เป้าหมายของเนื้อหาใดๆ ก็คือการทำให้ผู้อ่านดำเนินการกับเนื้อหาที่อ่าน CTA อาจเป็นลิงก์ ปุ่ม รูปภาพ หรือลิงก์เว็บที่ผลักดันให้ผู้อ่านดำเนินการด้วยการดาวน์โหลด โทร ลงทะเบียน หรือเข้าร่วมกิจกรรม