CTOR คำย่อ

นักแสดง

CTOR เป็นตัวย่อสำหรับ อัตราการคลิกเพื่อเปิด.

อัตราการคลิกเพื่อเปิดคือจำนวนคลิกจากจำนวนอีเมลที่เปิดมากกว่าจำนวนอีเมลที่ส่ง เมตริกนี้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีที่การออกแบบและการส่งข้อความสะท้อนกับผู้ชมของคุณเนื่องจากการคลิกเหล่านี้มาจากผู้ที่ดูอีเมลของคุณจริงๆ