ตัวย่อ CTR

CTR

CTR เป็นตัวย่อสำหรับ อัตราการคลิกผ่าน.

อัตราส่วนของผู้ใช้ที่คลิกลิงก์เฉพาะกับจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ดูหน้าเว็บ อีเมล หรือโฆษณา มักใช้เพื่อวัดความสำเร็จของแคมเปญโฆษณาออนไลน์สำหรับเว็บไซต์หนึ่งๆ รวมทั้งประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมล