ตัวย่อ CVR

CVR

CVR เป็นตัวย่อสำหรับ อัตราการแปลง.

อัตรา Conversion คือเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่เห็นโฆษณาหรือคำกระตุ้นการตัดสินใจ เทียบกับผู้ใช้ที่ทำ Conversion จริงๆ การแปลงอาจเป็นการลงทะเบียน ดาวน์โหลด หรือโดยทั่วไปแล้วเป็นการซื้อจริง อัตราการแปลงเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับการวัดแคมเปญการตลาด แคมเปญโฆษณา และประสิทธิภาพหน้า Landing Page