DaaS คำย่อ

DaaS

DaaS เป็นตัวย่อสำหรับ ข้อมูลเป็นบริการ.

เครื่องมือบนคลาวด์ที่ใช้สำหรับการปรับปรุง การตรวจสอบ การอัปเดต การวิจัย การผสานรวม และการใช้ข้อมูล