คำย่อเขื่อน

เขื่อน

เขื่อน เป็นตัวย่อสำหรับ การจัดการสินทรัพย์ดิจิตอล.

แพลตฟอร์มและระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับไฟล์สื่อสมบูรณ์ รวมถึงรูปภาพและวิดีโอ แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถจัดการทรัพย์สินของตนในขณะที่สร้าง จัดเก็บ จัดระเบียบ แจกจ่าย และแปลงเนื้อหาที่ได้รับการอนุมัติจากแบรนด์ในตำแหน่งที่รวมศูนย์ (ไม่บังคับ)