คำย่อ DKIM

DKIM

DKIM เป็นตัวย่อสำหรับ DomainKeys ระบุเมล.

โปรโตคอลการตรวจสอบสิทธิ์อีเมลที่อนุญาตให้ผู้รับตรวจสอบว่าอีเมลที่อ้างว่ามาจากโดเมนใดโดเมนหนึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าของโดเมนนั้นจริงๆ