DL Acronyms

DL

DL เป็นตัวย่อสำหรับ การเรียนรู้ลึก ๆ.

หมายถึงงานการเรียนรู้ของเครื่องที่ใช้โครงข่ายประสาทเทียมที่มีหลายชั้น ในเวลาเดียวกัน การเพิ่มจำนวนเลเยอร์ต้องใช้พลังการประมวลผลของคอมพิวเตอร์มากขึ้นและมักจะใช้เวลาในการฝึกนานขึ้นสำหรับโมเดล