ตัวย่อ DMA

DMA

DMA เป็นตัวย่อสำหรับ สมาคมข้อมูลและการตลาด.

เดิมคือสมาคมการตลาดทางตรง สมาคมข้อมูลและการตลาดเป็นสมาคมการค้าที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่อุทิศตนเพื่อให้บริการด้านการตลาดทุกด้าน ในปี 2018 ANA หนึ่งในสมาคมการค้าที่เก่าแก่และเป็นที่เคารพนับถือมากที่สุดในอุตสาหกรรมการตลาดได้เข้าซื้อกิจการ Data & Marketing Association