ตัวย่อ DMP

DMP

DMP เป็นตัวย่อสำหรับ แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล.

แพลตฟอร์มที่ผสานข้อมูลบุคคลที่หนึ่งเกี่ยวกับผู้ชม (การบัญชีการบริการลูกค้า CRM ฯลฯ ) และ / หรือข้อมูลของบุคคลที่สาม (พฤติกรรมประชากรภูมิศาสตร์) เพื่อให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น