ตัวย่อ DNS

DNS

DNS เป็นตัวย่อสำหรับ ระบบชื่อโดเมน.

ระบบการตั้งชื่อแบบลำดับชั้นและแบบกระจายศูนย์ที่ใช้ในการระบุคอมพิวเตอร์ บริการ และทรัพยากรอื่นๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่าย Internet Protocol อื่นๆ ระเบียนทรัพยากรที่อยู่ใน DNS จะเชื่อมโยงชื่อโดเมนกับข้อมูลรูปแบบอื่นๆ