ตัวย่อ DPI

DPI

DPI เป็นตัวย่อสำหรับ จุดต่อนิ้ว.

ความละเอียดที่วัดโดยจำนวนพิกเซลที่ออกแบบมาต่อนิ้วในหน้าจอหรือพิมพ์ลงบนวัสดุ