คำย่อ DRR

DRR

DRR เป็นตัวย่อสำหรับ อัตราการเก็บรักษาดอลลาร์.

เปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่คุณเก็บไว้สัมพันธ์กับรายได้ที่คุณมีเมื่อต้นงวด (ไม่นับรายได้ใหม่) วิธีคำนวณนี้คือการแบ่งกลุ่มลูกค้าของคุณตามช่วงรายได้ แล้วคำนวณ CRR สำหรับแต่ละช่วง