ตัวย่อ EDI

EDI

EDI เป็นตัวย่อสำหรับ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์.

ระบบหรือวิธีการแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจกับคู่ค้า สิ่งเหล่านี้อาจเป็นซัพพลายเออร์ ลูกค้า ผู้ให้บริการ 3PLs หรือการเชื่อมต่อซัพพลายเชนอื่นๆ