eLOT คำย่อ

eLOT

eLOT เป็นตัวย่อสำหรับ ปรับปรุงสายการเดินทาง.

หมายเลขลำดับของ eLOT ระบุถึงการเกิดขึ้นครั้งแรกของการจัดส่งที่เกิดขึ้นกับช่วงเสริมภายในเส้นทางของผู้ให้บริการ และรหัสจากน้อยไปมาก/มากไปน้อยจะระบุลำดับการจัดส่งโดยประมาณภายในหมายเลขลำดับ การประมวลผล eLOT อาจ

ที่มา: PostalPro