อักษรย่อ ELP

ELP

ELP เป็นตัวย่อสำหรับ แพลตฟอร์มการฟังขององค์กร.

แพลตฟอร์มที่ติดตามการกล่าวถึงอุตสาหกรรม แบรนด์ คู่แข่ง หรือคีย์เวิร์ดทางดิจิทัล และช่วยให้คุณวัดผล วิเคราะห์ และตอบสนองต่อสิ่งที่กำลังพูด