ตัวย่อ ER

ER

ER เป็นตัวย่อสำหรับ มตินิติบุคคล.

กระบวนการกำหนดว่าเมื่อใดที่การอ้างอิงถึงหน่วยงานในโลกแห่งความเป็นจริงเทียบเท่า (หน่วยงานเดียวกัน) หรือไม่เทียบเท่า (หน่วยงานที่ต่างกัน) กล่าวคือ เป็นกระบวนการในการระบุและเชื่อมโยงเรกคอร์ดหลายรายการกับเอนทิตีเดียวกัน เมื่อมีการอธิบายเรกคอร์ดต่างกันและในทางกลับกัน