ตัวย่อ ESM

ESM

ESM เป็นตัวย่อสำหรับ การตลาดลายเซ็นอีเมล.

การรวมลายเซ็นอีเมลที่มีตราสินค้าอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร โดยทั่วไปแล้วจะมีการเรียกร้องให้ดำเนินการที่ฝังตัวและติดตามได้ เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการแปลงแคมเปญผ่านอีเมลแบบ 1:1 ที่ส่งจากภายในองค์กร