ตัวย่อ ESP

ESP

ESP เป็นตัวย่อสำหรับ ผู้ให้บริการอีเมล.

แพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณสามารถส่งการสื่อสารทางการตลาดหรืออีเมลธุรกรรมจำนวนมากจัดการสมาชิกและปฏิบัติตามกฎระเบียบของอีเมล