ตัวย่อ ETL

ETL

ETL เป็นตัวย่อสำหรับ แยก แปลง และโหลด.

แพลตฟอร์มที่รวมกิจกรรมข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลออกจากระบบหนึ่ง แปลงหรือแปลงตามความจำเป็น และวางลงในระบบอื่น กระบวนการ ETL สามารถทำได้โดยทางโปรแกรม แต่มักจะถูกปล่อยให้เป็นแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามซึ่งกระบวนการสามารถทริกเกอร์หรือกำหนดเวลาได้