ตัวย่อ GDPR

GDPR

GDPR เป็นตัวย่อสำหรับ ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป.

ระเบียบว่าด้วยการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกพื้นที่ EU และ EEA