HTML Acronyms

HTML

HTML เป็นตัวย่อสำหรับ ภาษามาร์กอัป Hypertext.

HTML คือชุดของกฎที่โปรแกรมเมอร์ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ อธิบายเนื้อหา โครงสร้าง ข้อความ รูปภาพ และวัตถุที่ใช้บนเว็บเพจ ทุกวันนี้ ซอฟต์แวร์สร้างเว็บส่วนใหญ่รัน HTML ในพื้นหลัง