ตัวย่อ HTTP

HTTP

HTTP เป็นตัวย่อสำหรับ โปรโตคอลการขนส่งไฮเปอร์เท็กซ์.

โปรโตคอลแอปพลิเคชันสำหรับระบบสารสนเทศไฮเปอร์มีเดียแบบกระจาย การทำงานร่วมกัน