ตัวย่อ HTTPS

HTTPS

HTTPS เป็นตัวย่อสำหรับ Hypertext Transfer Protocol (ปลอดภัย).

ส่วนขยายของ Hypertext Transfer Protocol ใช้สำหรับการสื่อสารที่ปลอดภัยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และใช้กันอย่างแพร่หลายบนอินเทอร์เน็ต ใน HTTPS โปรโตคอลการสื่อสารจะถูกเข้ารหัสโดยใช้ Transport Layer Security หรือก่อนหน้านี้คือ Secure Sockets Layer