ตัวย่อ IDFA

IDFA

IDFA เป็นตัวย่อสำหรับ ตัวระบุสำหรับผู้โฆษณา.

ตัวระบุอุปกรณ์แบบสุ่มที่ Apple กำหนดให้กับอุปกรณ์ของผู้ใช้ ผู้โฆษณาใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามข้อมูลเพื่อให้สามารถแสดงโฆษณาที่ปรับแต่งได้ ใน iOS 14 สิ่งนี้จะเปิดใช้งานผ่านคำขอเลือกรับแทนที่จะเป็นค่าเริ่มต้น