ตัวย่อ ISP

ISP

ISP เป็นตัวย่อสำหรับ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต.

ผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่อาจให้บริการอีเมลแก่ผู้บริโภคหรือธุรกิจ