ตัวย่อ KPI

KPI

KPI เป็นตัวย่อสำหรับ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ.

ค่าที่วัดได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด KPI ระดับสูงจะเน้นที่ประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจ ในขณะที่ KPI ระดับต่ำจะเน้นที่กระบวนการในแผนกต่างๆ เช่น การขาย การตลาด HR การสนับสนุน และอื่นๆ