LAT อักษรย่อ

LAT

LAT เป็นตัวย่อสำหรับ จำกัด การติดตามโฆษณา.

จำกัดการติดตามโฆษณาเป็นคุณลักษณะของ Apple iOS (อุปกรณ์เคลื่อนที่) ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกไม่ใช้ ID สำหรับผู้โฆษณา (IDFA)