MBP ตัวย่อ

MBP

MBP เป็นตัวย่อสำหรับ ผู้ให้บริการกล่องจดหมาย.

ผู้ให้บริการกล่องจดหมายคือองค์กรที่ให้บัญชีอีเมลแก่ผู้ใช้ และยอมรับและส่งอีเมลจำนวนมาก

ที่มา: ความถูกต้อง