คำย่อ MFA

ไอ้เวรตะไล

MFA เป็นตัวย่อสำหรับ การรับรองความถูกต้องหลายปัจจัย.

การป้องกันอีกชั้นหนึ่งที่ใช้เพื่อความปลอดภัยของบัญชีออนไลน์นอกเหนือจากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ผู้ใช้ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นจำเป็นต้องป้อนระดับการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติม บางครั้งตอบกลับด้วยรหัสที่ส่งผ่านข้อความ อีเมล หรือผ่านแอปพลิเคชันตรวจสอบสิทธิ์