MQL ตัวย่อ

MQL

MQL เป็นตัวย่อสำหรับ ผู้นำที่ผ่านการรับรองการตลาด.

ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ได้รับการตรวจสอบโดยทีมการตลาดหรือประเมินอย่างเป็นระบบสำหรับเกณฑ์การยืนยันและเป็นไปตามเกณฑ์ที่จำเป็นในการมอบหมายให้กับตัวแทนภายในทีมขาย