ตัวย่อ NLP

NLP

NLP เป็นตัวย่อสำหรับ ประมวลผลภาษาธรรมชาติ.

สาขาย่อยของภาษาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์กับภาษามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลภาษาธรรมชาติจำนวนมาก