คำย่อ PII

PII

PII เป็นตัวย่อสำหรับ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้.

ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุตัวตนได้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุ ติดต่อ หรือค้นหาบุคคลเพียงคนเดียว หรือเพื่อระบุตัวบุคคลในบริบท การจัดเก็บ PII มักจะเพิ่มข้อกำหนดด้านความปลอดภัย กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในองค์กร เนื่องจากเป็นปัญหาสำหรับการรั่วไหลของข้อมูลรวมถึงเป้าหมายสำหรับแฮกเกอร์