คำย่อ RFM

RFM

RFM เป็นตัวย่อสำหรับ ความใหม่ ความถี่ การเงิน.

ความใหม่ ความถี่ และมูลค่าเงินเป็นตัวชี้วัดทางการตลาดที่ใช้ในการวิเคราะห์และระบุลูกค้าที่มีคุณค่ามากที่สุดตามพฤติกรรมการใช้จ่ายของพวกเขา สามารถใช้ RFM เพื่อคาดการณ์ จัดลำดับความสำคัญ และขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในอนาคตเพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า (CLV) โดยการเร่งและเพิ่มการซื้อ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อกำหนดลูกค้าในอุดมคติของคุณหรือลูกค้าเป้าหมายที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์หรือ Firmagraphic ที่คล้ายคลึงกัน