คำย่อ ROI

ผลตอบแทนการลงทุน

ROI เป็นตัวย่อสำหรับ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน.

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่วัดความสามารถในการทำกำไรและคำนวณโดยใช้สูตร ROI= (รายได้ – ต้นทุน) / ต้นทุน ROI สามารถช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าการลงทุนที่เป็นไปได้นั้นคุ้มค่ากับต้นทุนล่วงหน้าและต่อเนื่องหรือไม่ หรือการลงทุนหรือความพยายามควรดำเนินต่อไปหรือยุติลง