คำย่อ ROTI

ROTI

ROTI เป็นตัวย่อสำหรับ ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านเทคโนโลยี.

คล้ายกับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) คือระยะเวลาที่ใช้ในการลงทุนในเทคโนโลยีหรือใบอนุญาตซอฟต์แวร์เพื่อส่งคืนรายได้ที่ต้องใช้ในการดำเนินการ ตัวอย่าง: การลงทุนในแพลตฟอร์มนี้มี ROTI 7 เดือนสำหรับลูกค้าทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นของรายได้ที่ทำได้มากกว่า