คำย่อ RPA

RPA

RPA เป็นตัวย่อสำหรับ ระบบอัตโนมัติของกระบวนการหุ่นยนต์.

เทคโนโลยีกระบวนการทางธุรกิจอัตโนมัติที่ใช้หุ่นยนต์ซอฟต์แวร์เชิงเปรียบเทียบหรือปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ/หรือผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัล