RSA ตัวย่อ

อาร์เอส

RSA เป็นตัวย่อสำหรับ Rivest Shamir Adleman.

RSA เป็นระบบเข้ารหัสคีย์สาธารณะที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการส่งข้อมูลที่ปลอดภัย ข้อความจะถูกเข้ารหัสด้วยกุญแจสาธารณะ ซึ่งสามารถแบ่งปันอย่างเปิดเผย ด้วยอัลกอริธึม RSA เมื่อข้อความได้รับการเข้ารหัสด้วยกุญแจสาธารณะแล้ว จะสามารถถอดรหัสลับได้ด้วยคีย์ส่วนตัว (หรือรหัสลับ) เท่านั้น ผู้ใช้ RSA แต่ละคนมีคู่คีย์ซึ่งประกอบด้วยคีย์สาธารณะและคีย์ส่วนตัว ตามชื่อของมัน คีย์ส่วนตัวจะต้องถูกเก็บเป็นความลับ ตัวย่อ RSA มาจากนามสกุลของ Ron Rivest, Adi Shamir และ Leonard Adleman ผู้อธิบายอัลกอริทึมนี้ต่อสาธารณะในปี 1977