ตัวย่อ SaaS

SaaS

SaaS เป็นตัวย่อสำหรับ ซอฟต์แวร์เป็นบริการ.

SaaS เป็นซอฟต์แวร์ที่โฮสต์บนคลาวด์โดยบริษัทบุคคลที่สาม บริษัทการตลาดมักจะใช้ SaaS เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น มันเก็บข้อมูลบนคลาวด์และตัวอย่างรวมถึง Google Apps, Salesforce และ Dropbox