คำย่อ SDP

SDP

SDP เป็นตัวย่อสำหรับ แพลตฟอร์มการพัฒนาการขาย.

เครื่องมือที่ช่วยเหลือตัวแทนฝ่ายพัฒนาการขายในการนำทางผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและกระบวนการรับรองลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงการจัดลำดับความสำคัญและการจัดกำหนดการกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายสูงสุดและปิดธุรกิจได้เร็วขึ้น