SDR ตัวย่อ

SDR

SDR เป็นตัวย่อสำหรับ ตัวแทนฝ่ายพัฒนาการขาย.

บทบาทการขายที่รับผิดชอบในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจและโอกาสใหม่ๆ