คำย่อ SERP

SERP

SERP เป็นตัวย่อสำหรับ หน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา.

หน้าที่คุณไปถึงเมื่อคุณค้นหาคำหลักหรือคำเฉพาะในเครื่องมือค้นหา SERP แสดงรายการหน้าการจัดอันดับทั้งหมดสำหรับคำหลักหรือคำนั้น