อักษรย่อ SMB

SMB

SMB เป็นตัวย่อสำหรับ ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง.

ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นองค์กรที่มีขนาดเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนพนักงานหรือรายได้ต่อปี หากวัดจากจำนวนพนักงาน ธุรกิจขนาดเล็กคือธุรกิจที่มีพนักงานน้อยกว่า 100 คน และองค์กรขนาดกลางคือองค์กรที่มีพนักงานตั้งแต่ 100 ถึง 999 คน หากวัดผลอีกทางหนึ่งโดยรายได้ประจำปี พวกเขาคือองค์กรที่มีรายได้ต่อปีน้อยกว่า 50 ล้านดอลลาร์และขนาดกลาง หรือองค์กรที่มีรายได้มากกว่า 50 ล้านดอลลาร์แต่น้อยกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ตัวย่อ SME ถูกใช้โดยนอกสหรัฐอเมริกา