ตัวย่อ SSL

SSL

SSL เป็นตัวย่อสำหรับ Sockets Layer ความปลอดภัย.

โปรโตคอลการเข้ารหัสที่ออกแบบมาเพื่อให้ความปลอดภัยในการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์