ตัวย่อ SSO

สปส.

SSO เป็นตัวย่อสำหรับ เข้าสู่ระบบเดียวใน.

วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามด้วยการเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียวจากแพลตฟอร์มหลักต่างๆ รวมถึง Google หรือ Microsoft