SSP ตัวย่อ

เอสเอส

SSP เป็นตัวย่อสำหรับ แพลตฟอร์มฝั่งซัพพลาย.

แพลตฟอร์มฝั่งขาย SSP เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถจัดการพื้นที่โฆษณา เติมโฆษณา ติดตามการตอบสนอง และรับรายได้